بازی آنلاین فلش راه یابی

در بازی فلش راهیابی باید راهی مناسب برای پنیر ایجاد کنید تا بتواند داخل سبد انداخته شود. شما این کار را باید توسط چرخ دنده ها و استفاده مناسب از آنها انجام دهید.

دستورالعمل:

چرخ دنده ها را به صورتی باید قرار دهید که با حرکت آنها پنیر داخل سبد بیفتد.

kiumars : نظر
1
ایول ایوله بازیهاتون یله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :