بازی آنلاین فوتبال آنلاین

در قالب تیم هایی که انتخاب می کنید، فوتبال بازی کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
این بازی را هم می توانید تک نفره بازی کنید و هم دو نفره...! در بازی تک نفره با کلیدهای جهت کیبورد حرکت کنید و با کلید Ctrl پاس کاری کنید و با نگه داشتن آن به توپ ضربه بزنید. در بازی دو نفره، نفر دوم با کلیدهای W , S , A , D حرکت و با Space ضربه بزنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :