بازی آنلاین مارپله

بازی مارپله را از پشت کامپیوتر تجربه کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با کلیک کردن روی جمله "Roll Dice" در بالای تاس، می توانید تاس بریزید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :