بازی آنلاین ماهیگیری

کرم را به سر قلاب زده و قلاب را در آب انداخته و زمانی که ماهی برای خوردن طعمه میاد کلیک کنید و ماهی را صید کنید. امتیاز بدست اورده به مراحل بعدی بروید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
این بازی با موس انجام میشود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :