بازی آنلاین میدان نبرد اصلی

این بازی استراتژیک در سلسله شین در چین باستان است

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس می توانید قسمت های مختلف را انتخاب کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :