بازی آنلاین میگ میگ

بازی معروف میگ میگ که در آن شما باید در عکس العملی بسیار سریع با وسایلی که در بازی است تله ی گرگ را خنثی کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با ماوس می توانید روی قسمت مختلف صفحه کلیک کنید. برای شروع بازی روی صندوق پستی و دستور "Play" کلیک کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :