بازی آنلاین پازل ماداگاسکار

پازل را به شکل صحیح خود دربیاورید...


روش بازی ( دستورالعمل ) :
با کلیک کردن روی هر قطعه پازل آن را بچرخانید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :