بازی آنلاین پرستاری از بچه

در این بازی اتاق این دختر را زیبا کنید و او را سرگرم کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با کلیک کردن می توانید آیتم های مختلف روی صفحه را انتخاب کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :