بازی آنلاین چاه نفت

وظیفه شما به عنوان مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت های نفتی این است که با وسایل اکتشافی که در زمین و دریا دارید آنها را به کار گیرید و مطمئن شوید که مته آنها در حال استخراج نفت است...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس می توانید بازی کنید.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :