بازی آنلاین کشاورز

در این بازی شما در نقش یک کشاورز هستید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
بازی با ماوس انجام می شود.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :