بازی آنلاین Alias

به سمت دشمن تیراندازی کنید و آنها را از بین ببرید تا به مراحل بعد راه پیدا کنید. توسط کلیدهای A,S,D,W حرکت و با کلیک ماوس تیراندازی کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :