بازی آنلاین Asteroids 2k3

به سمت حباب ها تیرپرتاب کنید و اونها رو از بین ببرید و همچنین نباید به شما برخورد کنند وگرنه از بین خواهید رفت.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :