بازی آنلاین Attack of the influenza birds

به سمت پرنده ها تیراندازی کنید و درآخر ببینید تو زمان تعیین شده چقدر امتیاز بدست آوردید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :