بازی آنلاین Bad guys ii

به سمت افرادی که از اطراف ساختمان ظاهر می شوند تیراندازی کنید و امتیاز بگیرید.و ببینید تا چند امتیاز در پایان بازی بدست می آورید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :