بازی آنلاین Basted in blood

در این بازی پرندگانی را مشاهده می کنید که باید به سمت آنها تیراندازی کنید و همچنین بجه هایی که به سمت بالا می پرند شما باید پرنده ها را نشانه گیری کنید و در صورت برخورد به بچه ها اگر تعداد آنها به عدد 4 برسد شما در آن لحظه بازنده می شوید و امتیازتان را می توانید در پایان مشاهده کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :