بازی آنلاین Big Bird Hunting

با استفاده از تیر و کمان به سمت پرندگان تیر پرتاب کنید و امتیاز بگیرید. با حرکت ماوس به سمت چپ و راست کمان را حرکت دهید، سپس با نگاه داشتن کلید ماوس و حرکت دادن آن زاویه شلیک و قدرت آن را تعیین کنید. با رها کردن کلید ماوس تیر را پرتاب کنید. برای لغو یک پرتاب، ماوس را به سمت بالا حرکت دهید (تا قدرت شلیک صفر شود.)هر چه پرنده ها از شما دورتر باشند، امتیازشان بیشتر است. شما برای هر شلیک بین 1 تا 7 امتیاز کسب خواهید کرد. در هر مرحله 30 تیر دارید، و اگر پرنده های 4 امتیازی (یا بیشتر) را بزنید تیر اضافه جایزه خواهید گرفت. در زمانی که پرنده ها سپر حفاظتی خود را فعال کرده اند به آنها شلیک نکنید. (دایره تیره رنگ دور پرنده نشان دهنده سپر است.)

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :