بازی آنلاین Blart em

در این بازی عمر شما با شاخص 100% نمایش داده می شود.شما باید به سمت آدمهایی که ظاهر میشوند سریع تیراندازی و آنها را از بین ببرید قبل از اینکه به سمت شما تیراندازی کنند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :