بازی آنلاین Bomby Bomy

با حرکت دادن شی مورد نظر توسط ماوس، گلوله های توپ پرتاب شده را به سمت بالا هدایت کرده و دشمنان را از بین ببرید. روش کشتن دشمنان مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال کرگردن های طوسی رنگ در زمانی که دهانشان باز است اگر گلوله به سمتشان شلیک شود گلوله را به سمت شما باز می گردانند. و یا وقتی گلوله توپ از بالا به هویج های راه راه برخورد کند، گلوله و هویج هر دو سقوط آزاد را تجربه می کنند، و در این زمان شما بهتر است که زیر آنها نباشید!در مورد گلوله هایی که روی زمین می افتد، گلوله ها پس از مدت زمان خاصی ابتدا چشمک می زنند و بعد منفجر می شوند. فاصله خود را با گلوله در حال انفجار حفظ کنید.ضمنا اگر گلوله های توپ را بدون کشتن دشمنان هدر دهید، با پایان یافتن تعداد گلوله ها بازی تمام می شود ولی با کشتن یکی از دشمنان ذخیره گلوله های توپ شما دوباره پر خواهد شد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :