بازی آنلاین Borgerlig buster

در این بازی 5 ردیف را مشاهده می کنید که به سمت شما نزدیک می شوند شما باید یکی یکی آنها را از بین ببرید تا به شما نزدیک نشوند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :