بازی آنلاین Bush Royal Rampage

در این بازی شما در نقش بوش بازی می کنید! باید سعی کنید همراه خود را سالم به مقصد برسانید وتمام تروریس های شهر را بکشید. توسط کلید های A,S,D حرکت کنید و توسط ماوس نشانه گیری و شلیک نمایید. پر کردن خشاب هم توسط کلید R انجام می شود. از صدمه زدن به مردم عادی بپرهیزید و به خصوص در صحنه هایی که خبرنگاران با دوربین حضور دارند دقت بیشتری داشته باشید. ( پیشنهاد من: بهتر است پشت اتومبیل های پارک شده سنگر بگیرید، با کلید S بنشینید و فقط در زمانی که قصد شلیک دارید از جای خود بلند شوید.)

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :