بازی آنلاین City hunter

به سمت آدمهایی که به سمت شما تیراندازی می کنند تیر شلیک کنید وگرنه خواهید مرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :