بازی آنلاین Flash Strike

به سمت دشمن تیراندازی کنید و آنها را نابود کنید. با کلیدهای 1و2وQ نوع سلاح خود را مشخص کنید، با کلید E سنگر بگیرید، با کلید R خشاب پر کنید و با کلید F نارنجک نوراقشان(عجب ترجمه ای!) پرتاب کنید. برای شروع بازی در حالت آسان روی گزینه Rookie کلیک کنید. بر اساس تعداد افرادی که می کشید پول به دست می آورید که در پایان هر مرحله با این پول می تونبد مهمات بخرید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :