بازی آنلاین Gunman

در این بازی نباید بگذارید تخته ها به شما نزدیک شوند. به سمت آنها تیراندازی کنید تا مانع از پیشروی آنها شوید. با کلید های مکان نمای کیبورد به بالا و پایین حرکت کنید و با کلید های مکان نمای چپ و راست شلیک کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :